İNSAN KAYNAKLARI
 
 

 

İK POLİTİKASI

Acarlar A.Ş. İnsan Kaynakları olarak temel amacımız, daha kurumsal bir yapı ve daha etkin bir çalışma ortamı için öneriler geliştirmek, bu önerileri projelendirerek tüm ilgililer ile sonuçlandırmak ve uygulanmasına destek vermektir. Acarlar’ ın farklı noktalarında yürütülmekte olan İK ile ilgili tüm projeler tek bir çatı altında toplanarak bu birimce üretilip, yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları olarak vizyonumuz; alanında başarılara imza atmış, ekip ruhuyla hareket eden, mutlu bir çalışan profiline sahip olmaktır. Vizyonu desteklemek adına misyonumuz ise; Acarlar’ ın İnsan Kaynakları ile ilgili tüm stratejilerini oluşturmak ve bunların tüm holding bünyesinde benimsenmesine ve aynı etkinlikte uygulanmasına çalışmak olarak tanımlayabiliriz.

İnsan Kaynakları uygulamalarını, “Aslolan İnsandır” gibi çok iddialı bir slogan doğrultusunda planlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

Acarlar`ın ihtiyaçları ve önceliklerini göz önüne alarak, eleman alımlarından ücret yönetimine, motivasyondan performans değerlendirmelerine ve kariyer yönetimine kadar geniş bir yelpazede sistemler kurgulamaya çalışıyoruz.

Esnek ve uygulanabilir standartlar göz önünde bulundurularak, kurumsallaşma ve planlı değişim için uğraş veriyor, istenilen yönde bir gelişimi sağlamak için yeni projeler üretiyoruz.

Birlikte çalışmayı istediğimiz eleman profili; kurum kültürüne yatkın, üretken, hızlı çalışan, ekip çalışmasına ayak uydurabilen, sektörü ve dünyayı takip eden, sosyal ilişkileri kuvvetli, özgüveni tam ve her şeyden önemlisi en az bir yabancı dil bilendir.

En son teknoloji ile çalışmamızın yanı sıra çalışanlarımızı yani insan kaynağımızı doğru ve efektif kullanmanın kalıcı başarılar elde etmemizi sağlayacağını biliyoruz.


Tüm Hakları Saklıdır 2010 ACARLAR A.Ş | Bilgi Toplumu Hizmetleri